Bệnh ung thư có yếu tố di truyền không?

Thưa BS, bệnh ung thư có yếu tố di truyền không? Cụ thể là những bệnh ung thư nào? Làm cách nào để phòng ngừa các bệnh này?

Chuyên gia trả lời: Phải phân biệt di truyền và gia truyền. Ung thư nào cũng do sự xáo trộn gien hay yếu tố di truyền. Nhưng các ung thư truyền từ cha mẹ sang con cái mới là gia truyền (chiếm 10%). Có vài loại gia truyền như ung thư vú, ruột già, tuyến giáp, ung thư mắt của trẻ em… nhưng đừng quá sợ, vì có loại bệnh rất hiếm như đa pôlýp gia đình mới gây ung thư ruột, hay ung thư dạng tủy của tuyến giáp chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Hiện không phòng ngừa được ung thư gia truyền, nhưng có thể lưu tâm khám sức khỏe định kỳ và biết cách rà tìm khi bệnh chưa có triệu chứng hoặc lưu ý các triệu chứng báo động.