Ung thư có lây nhiễm trong sinh hoạt bình thường và trong quan hệ vợ chồng?

Chào BS, Ung thư có lây nhiễm trong sinh hoạt bình thường và trong quan hệ vợ chồng?

Chuyên gia trả lời: Ung thư không lây từ người này sang người khác trong sinh hoạt bình thường kể cả trong quan hệ vợ chồng